Advisory camp 2015


I oktober har det blitt arrangert tre mentorfrokoster for næringsliv og ungdomsbedrifter gjennom Interreg-prosjektet UEA er en del av. Frokostene kalles «Advisory Camps» og formålet er å involvere næringslivet for å gi elevene den beste opplevelsen rundt det å starte egen bedrift. Næringsliv fra hele Akershus ble invitert inn for å bli bedre kjent med ungdomsbedriftene, og mange knyttet til seg verdifulle mentorer som bidrar med motivasjon, kunnskap og erfaring gjennom året. I år ble det gjennomført Advisory Camps på Nedre Romerike, Øvre Romerike og i Follo, med totalt 117 deltakende elever og næringsliv.

"Jeg var på ungdomsbedriften Del Din Båt i skoleåret 2015/2016. Under hele reisen fra stiftelsesmøtet til avvikling hadde vi jevnlig kontakt med vår mentor Hilde Mortvedt. Det å få meninger og tips fra en utenforstående person i næringslivet hjalp oss med å forstå ting vi kanskje ikke hadde tenkt på selv. Mentoren vår hadde et mer realistisk syn på bedriften, og ga oss tips til hva vi burde legge vekt på under salgssamtaler og presentasjoner. Vi fikk mye hjelp før konkurranser slik at vi var best mulig forberedt. Det å ta i bruk nettverket og spesielt en mentor kan være veldig essensielt for å lykkes med din ungdomsbedrift".

- Håvard Furuly, Del Din Båt UB, Frogn vgs.

© 2016 Ungt Entreprenørskap Hedmark, Ringgata 235, Postboks 1008 Storhamar 2305 HAMAR
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang