Langsiktige effekter

Långsiktiga effekter och effektindikatorer

Genom att genomföra aktiviteterna uppnås följande effekter:

- Kompetenshöjning av personal på UE och UF:s regionkontor inom gränshandel mellan Sverige och Norge och inom handledning av mentorer/rådgivare.

- Ökad kompetensöverföring mellan ländernas organsationer som kommer att ge bättre kvalitet på det UEA, UEH, UFV och UFD bidrar med

- Ökat samarbete mellan olika skolor i Sverige och Norge som gör elever och lärare bättre bekanta med länderna och skapar en grund för varaktigt samarbete

- Kompetenshöjning av UB/UF-lärare inom gränshandel mellan Sverige och Norge, EWB-plattformen och inom utveckling av mentor/rådgivarrollen

- Större möjligheter för UB/UF-eleverna och företagen till rätt anpassad mentor/rådgivare

- Stärkt elevernas personliga utveckling samt färdigheter och attityder till företagande och näringslivet

- Ökat kunskapen och förståelsen för varandras affärskulturer

- Ökat ungdomars intresse för företagande och handel över gränsen

- Utvecklade Advisory Camp i samtliga regioner för att stärka samarbetet mellan UB/UF-företagen och mentorerna/rådgivarna

- Utvecklat och förbättrat nätverkande mellan yrkeserfarna mentorer/rådgivare från näringslivet och UB/UF-företagen. Därigenom ökad kvalitet på UB/UF-företagande och högre effekt av nedlagda insatser

- Stimulerat till ökat intresse för gränshandel efter gymnasiet/vidaregående

- Ökad förståelse för hur de olika systemen för handel fungerar i de båda länderna

- Kvalitetssäkring av mentorer/rådgivare

Yttre förutsättningar för att de långsiktiga effekterna skall uppnås

Både Sverige och Norge har krav från stat, regering och skolägare om hur läroplanerna ska uppfyllas. Utifrån dessa förutsättningar utvecklar vi våra metoder. När det gäller gränshandel och lagar och regler runt detta kopplat till skolans krav och UB/UF-företagens ställning i skattemässiga hänsyn i de båda länderna får tas hänsyn till och arbetas fram metoder utifrån vart efter projektet fortlöper. 

© 2016 Ungt Entreprenørskap Hedmark, Ringgata 235, Postboks 1008 Storhamar 2305 HAMAR
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang