Mål

Projektet syftar till att öka det gränsöverskridande entreprenörskapsarbetet på flera plan. Dels det nationella gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna, skolor, lärare, elever, UB/UF-företag, mentorer/rådigare och näringsliv. Dels det gränsöverskridande samarbetet mellan skola och näringsliv och mellan olika generationer.

Syftet blir vidare att stärka och öka kvaliteten på elevernas UB/UF-företagande genom att förbättra nätverkandet mellan yrkeserfarna i näringslivet och dessa UB/UF-företag. Att öka det gränsregionala mervärdet, bryta ner hinder, öka handel på sikt och att stärka kompetensen inom gränshandel och mentorskap i regionerna för de aktuella målgrupperna i projektet.

Övergripande mål: Att upprätthålla den positiva och stigande aktiviteten inom entreprenörskap i utbildningen på vidaregående/gymnasiet. Att fler elever på vidaregående/gymnasiet skall få reella möjligheter att få arbeta med entreprenörskap, samt att öka kvaliteten på alla UB/UF-företag

- Utvecklat och fungerande samarbete mellan UB/UF-företagen/skolorna/lärarna och mentorerna/rådgivarna, inom och mellan regionerna och mellan länderna.

- Utvecklade och framtagana rutiner/arbetssätt för hur mentorer/rådgivare och UB/UF-företag kan arbeta tillsammans

- Lokalt förankrade och formaliserade mentor/rådgivningssystem.

- Framtagna och fungerande mentor/rådgivarmanualer

- Utvecklade och fungerande arenor/kontaktytor mellan UB/UF-företag och mentorer/rådgivare

- Etablerat samarbete mellan skolor, lärare, elever och näringsliv över landsgränsen

- Stimulerat till ökat intresse för gränshandel mellan UB och UF-företag

- Utvecklat enklare manualer för gränshandel för UB/UF-företag


© 2016 Ungt Entreprenørskap Hedmark, Ringgata 235, Postboks 1008 Storhamar 2305 HAMAR
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang