Entreprenørskap mellom skole og næringsliv over landegrenser

Ungt Entreprenørskap Hedmark (UEH), Ungt Entreprenørskap Akershus (UAE), Ung Företagsamhet Värmland (UFV), og Ung Företagsamhet Dalarna (UFD) er non-profit og politisk uavhengige organisasjoner som arbeider sammen med skolen for å innføre entreprenørskap og engasjement for næringslivet i utdanningssystemet. Ungt Entreprenørskap og Ung Företagsamhet fokuserer på å gi barn mulighet til å praktisere og utvikle sin kreativitet, innovative tankegang og deres entreprenørielle ferdigheter.

Organisasjonene har nasjonale nettverk og er medlemmer av den samme europeiske organisasjonen Junior Achievement Young Enter Europa (JA-YE). Ungt Entreprenørskap og Ung Företagsamhet har i dag flere programmer rettet mot studenter i utdanningssystemet. I dette prosjektet, er programmet rettet mot studenter i videregående skole vil være fokus, spesielt Ungdomsbedrift og UF bedrifter.

Prosjektet "Grenseløs entreprenørskap" er basert på samarbeid mellom skole, arbeid og virksomhet i regionen. Prosjektet har som mål å stimulere til nyskapende og innovative partnerskap for å øke mulighetene for dannelse og utvikling av en felles kultur for entreprenørskap i skolen og næringslivet i regionene. Utveksling av ideer og kunnskap på tvers av landegrense vil øke kvaliteten på disse aktivitetene og utvikle ferdigheter og holdninger som til slutt vil støtte inter-regionale og regionale økonomiske utviklingen og dermed fremme veksten av små og mellomstore bedrifter.

© 2016 Ungt Entreprenørskap Hedmark, Ringgata 235, Postboks 1008 Storhamar 2305 HAMAR
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang